Στις 3/5/2018, κατόπιν αιτήματος προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης που έγινε αποδεκτό, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η., στην οδό Γ. Ρίτσου 4, στους Αμπελώνες Σταυρούπολης,  ενημέρωση των ωφελούμενων και του προσωπικού σε θέματα Πυροπροστασίας, παρουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΙΡΙΣ Παντελή Αδαμούδη.

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του  2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσαλή (Πυρονόμο), Βασιλική Χαρέλα (Πυρονόμο) και  Ευστάθιο Καλαϊτζίδη  (Πυροσβέστη).