Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο πεδίο το οποίο έχει τη δυναμική να επηρεάσει τη φύση της εκπαίδευσης στις επιστήμες και στην τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο.

Όταν τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής ανακαλύπτουν και μαθαίνουν έννοιες από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική και την πληροφορική (STEM) με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο. Έτσι αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα ως σύγχρονοι πολίτες. Με την εκπαιδευτική ρομποτική τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, κριτικής σκέψης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αύξησης της προσοχής, επίλυσης προβλήματος, λογικής, παρουσιάσεων, συνεργασίας και προγραμματισμού.

Τα νέα τμήματα που δημιουργούνται απευθύνονται σε μαθητές του δημοτικού σχολείου (6 έως 12 ετών). Στο εργαστήρι ρομποτικής «ΙΡΙΣ» διεξάγονται μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα, το πολύ μέχρι 10 παιδιά ανά τμήμα. Τα μαθήματα διεξάγονται σε κύκλους που έχουν διάρκεια 6 συναντήσεων. Το εργαστήρι είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κιτ ρομποτικής.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με ερευνητικό έργο και εμπειρία στην εκπαιδευτική ρομποτική.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στα μαθήματα ρομποτικής