ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ4/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ»

την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων – δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ (Δημοτικά Ωδεία), που εδρεύει στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικού αριθμού δύο (2) θέσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) μηνών, όπως αναφέρονται στον πίνακα Α της προκήρυξης.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρόσληψης κάντε κλικ εδώ.

Ημερομηνίες παραλαβής αιτήσεων της προκήρυξης είναι από 24/08/2020 έως και 02/09/2020 από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.