Το fusing είναι τεχνική στην κατασκευή του διακοσμητικού γυαλιού. Παρακάτω μπορείτε να δείτε δείγμα της δουλείας που γίνεται στο εικαστικό εργαστήρι της ΙΡΙΣ σε αυτό τον τομέα.