Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ»
Ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων – δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για το σχολικό έτος 2019-2020 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) ατόμων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 26.08.2019και λήξη την Τετάρτη 04.09.2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ Η/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ