ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 6/2019

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Παύλου Μελά (ΚΗΦΗ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002134, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά. Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα δείτε τους παρακάτω συνδέσμους.

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση