ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/2019

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ, που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά. Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα δείτε τους παρακάτω συνδέσμους.

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση