Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ιδίως για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες ανήκουν οι ηλικιωμένοι, και σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου με  Α.Π. 12066/Δ12341/11-3-2020 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Παύλου Μελά εξακολουθεί να λειτουργεί. Οι υπηρεσίες (νοσηλευτική φροντίδα κλπ )  γίνεται κανονικά, ενώ η μεταφορά των ωφελούμενων από και προς το ΚΗΦΗ θα γίνεται με την επιμέλεια των συνοδών τους. 

Ωστόσο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνιστάται η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Σε περίπτωση  μεγάλης προσέλευσης ωφελουμένων, θα γίνεται  χρονικός προγραμματισμός και επιμερισμός αυτών σε ομάδες 5 – 7 ατόμων, για λόγους πρόληψης κατά του κορονοϊού.