ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ2/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ»

ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων – δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, που εδρεύει στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) θέσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών, όπως αναφέρονται στον πίνακα Α της συνημμένης προκήρυξης.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρόσληψης κάντε κλικ εδώ.

Για να να κατεβάσετε το παράρτημα ΑΣΕΠ για γλωσσομάθεια κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το παράρτημα ΑΣΕΠ για χρήση Η/Υ κάντε κλικ εδώ.

Ημερομηνίες παραλαβής αιτήσεων της προκήρυξης είναι από 17/08/2020 έως και 26/08/2020 από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.