Η απόφαση 108/2020 Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων των από 03-09-2020 πρακτικών (δύο πρακτικά) αξιολόγησης των Καλλιτεχνικών Επιτροπών, όπως αυτά συντάχθηκαν και κατατέθηκαν στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με τα οποία έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη κατά αξιολογική σειρά των επιλεγέντων υποψηφίων, με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 524/1980 και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 560/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6Π9ΣΟΚ9Θ-Ε7Ο) και υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2020 ανακοίνωση πρόσληψης της Επιχείρησης και αφορούν την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων σε μορφή κάνοντας κλικ εδώ.

Για τα πρακτικά της τριμελούς επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού (Καλλιτεχνικού Διευθυντή για το Δημοτικό Ωδείο Σταυρούπολης και διδακτικού προσωπικού (μουσικών) για τα Δημοτικά Ωδεία Πολίχνης και Σταυρούπολης της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ) κάντε κλικ εδώ.

Για τα πρακτικά της τριμελούς επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού (Καλλιτεχνικού Προσωπικού – Καθηγητές χορού, εικαστικών, θεάτρου κτλ για την Σχολή Χορού, Εικαστικά – Θεατρικά Εργαστήρια και Εργαστήρι καλλιτεχνικής δημιουργίας με σύγχρονα μέσα υπολογιστών της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ) κάντε κλικ εδώ.