ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως ορίζεται στην Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 (ΦΕΚ 4829/τ.Β’/02-11-2020) ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», και στην Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919 (ΦΕΚ 4831/τ.Β’/02-11-2020) ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», οι δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που βρίσκονται στις επιδημιολογικές ζώνες (αυξημένου κινδύνου) αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα οι δράσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία είναι οι εξής :

✓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

✓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

✓ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

✓ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

✓ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ), με αίσθημα ευθύνης και με σκοπό την προστασία των πολιτών της, εναρμονιζόμενη με τις ανωτέρω διατάξεις, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων της, από 03-11-2020 έως και 30-11-2020. 

Σύμφωνα με το Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΜΕ/621149/16603/4612/2135/05-11-2020 διευκρινίζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση).

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά με σύγχρονη διδασκαλία (τηλεκπαίδευση) από το σπίτι, καθώς και δύναται να πραγματοποιούνται οι εγγραφές στα εκάστοτε τμήματα.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Σαββίδου Μαρία