ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι από τις 08/01/2020 ξεκινούν κι πάλι τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα στα Δημοτικά Ωδεία της ΔΗΚΕ Παύλου Μελά «‘Ιρις».
Σημειώνεται ότι τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά με σύγχρονη διδασκαλία (τηλεκπαίδευση) από το σπίτι, καθώς και δύναται να πραγματοποιούνται οι εγγραφές στα εκάστοτε τμήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Σαββίδου Μαρία