Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310662944 από τις 08:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 21:00 Δευτέρα – Παρασκευή.

Εγγραφές πραγματοποιούνται για τα παρακάτω τμήματα:


Παιδικό τμήμα – 2 ώρες / εβδομάδα .

Τίτλος Προγράμματος : «Μαθαίνω τον κόσμο μέσα από τους Υπολογιστές»

Σύντομη Περιγραφή: Τα παιδιά εξοικειώνονται με την χρήση των Η/Υ παίζοντας και παράλληλα εμπλουτίζουν τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις.


Εφηβικό τμήμα – 2 ώρες / εβδομάδα

Τίτλος προγράμματος: «Ασφαλής και δημιουργική αξιοποίηση των εφαρμογών του Διαδικτύου».

Σύντομη Περιγραφή: Οι νέοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποδοτικά και με ασφάλεια τις εφαρμογές περιήγησης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαθαίνουν κανόνες ασφαλούς χρήσης των κοινωνικών δικτύων, τη δημιουργία ανθεκτικών συνθηματικών και την έννοια των ψηφιακών υπογραφών. Κάνουμε μια εισαγωγή στην κρυπτογραφία, και τέλος μαθαίνουμε πως να αξιοποιούμε τις εφαρμογές της Google (Docs, Sheets, Forms κλπ) σε συνεργατικές δράσεις.


Τμήματα ενηλίκων – 4 ώρες / εβδομάδα.

  • Τίτλος Προγράμματος: «Βασικές αρχές Η/Υ»

Σύντομη Περιγραφή: Περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, γνωριμία με τα windows, χρήση του διαδικτύου (browsing, email και skype), και βασικές δεξιότητες στην χρήση των Word, Excel, PowerPoint.

  • Τίτλος Προγράμματος: «Αξιοποίηση των εφαρμογών του MS Office»

Σύντομη Περιγραφή: Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές Word, Excel, Outlook και PowerPoint αποδοτικά μέσα από την πράξη. Επίσης προετοιμαζόμαστε για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.