Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά “ΊΡΙΣ” ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Σταυρούπολης της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για το σχολικό έτος 2019-2020 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) μηνών.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 19.08.2019 και λήξη την Τετάρτη 28.08.2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ.

Κατεβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ