ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2020-2021 Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ. Λεπτομέρειες και τα απαραίτητα έγγραφα της προκήρυξης στα ακόλουθα αρχεία:

Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ3/2020

Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2020

Υπεύθυνη Δήλωση για εμπειρία προς το ΑΣΕΠ 

Γενική Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο Αίτησης

Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ info@irispm.gr

Oi ημερομηνίες παραλαβής των αιτήσεων είναι από 02-11-2020 έως και 11-11-2020.