Στην ΙΡΙΣ του Δήμου Παύλου Μελά λειτουργούν δύο τμήματα κοσμήματος.

1)Μέταλλα-Βασικές αρχές αργυροχοΐας.

2)Κόσμημα με χάνδρες και εναλλακτικά υλικά.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.