Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», ΝΠΙΔ, οδός Λαγκαδά  αρ. 293, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό έγγραφο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάνοντας κλικ εδώ.