Στο εργαστήρι πληροφορικής διεξάγονται μαθήματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σύμφωνα με τις ανάγκες τις κάθε ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, λείτουργούν τμήματα:


Παιδικό τμήμα – 2 ώρες / εβδομάδα .

Τίτλος Προγράμματος : «Μαθαίνω τον κόσμο μέσα από τους Υπολογιστές»

Σύντομη Περιγραφή: Τα παιδιά εξοικειώνονται με την χρήση των Η/Υ παίζοντας και παράλληλα εμπλουτίζουν τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις.


Εφηβικό τμήμα – 2 ώρες / εβδομάδα

Τίτλος προγράμματος: «Ασφαλής και δημιουργική αξιοποίηση των εφαρμογών του Διαδικτύου».

Σύντομη Περιγραφή: Οι νέοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποδοτικά και με ασφάλεια τις εφαρμογές περιήγησης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαθαίνουν κανόνες ασφαλούς χρήσης των κοινωνικών δικτύων, τη δημιουργία ανθεκτικών συνθηματικών και την έννοια των ψηφιακών υπογραφών. Κάνουμε μια εισαγωγή στην κρυπτογραφία, και τέλος μαθαίνουμε πως να αξιοποιούμε τις εφαρμογές της Google (Docs, Sheets, Forms κλπ) σε συνεργατικές δράσεις.


Τμήματα ενηλίκων 

  • Τίτλος Προγράμματος: «Εισαγωγή στην χρήση των Η/Υ» – 2 ώρες / εβδομάδα.

Σύντομη Περιγραφή: Περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, γνωριμία με τα windows, χρήση του διαδικτύου (browsing, email και skype), και βασικές δεξιότητες στην χρήση των Word, Excel, PowerPoint.

  • Τίτλος Προγράμματος: «Αποδοτική αξιοποίηση των εφαρμογών του MS Office» – 4 ώρες / εβδομάδα.

Σύντομη Περιγραφή: Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές Word, Excel, Outlook και PowerPoint αποδοτικά μέσα από την πράξη. Επίσης προετοιμαζόμαστε για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.


  • Διεύθυνση: Λαγκαδά 293 Σταυρούπολη, ΤΚ 56430
  • Τηλέφωνο: 2310662944
  • Ωράριο λειτουργίας:10:00-15:00 και 17:00-21:00
  • Email: ergastiripliroforikis@irispm.gr
  • Χάρτης

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στα μαθήματα πληροφορικής