Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Παύλου Μελά: Υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα

 

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Παύλου Μελά, είναι η μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι :

•Nοσηλευτική φροντίδα.

•Σίτιση με πρόγευμα και γεύμα.

•Χώροι ανάπαυσης.

•Ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης,     προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

•Κοινωνική στήριξη.

•Μετακίνηση των ωφελούμενων από και προς τη δομή με συνοδό κοινωνικό φροντιστή.

Στέγαση δομής

Διεύθυνση: Γιάννη Ρίτσου 4 – Αμπελώνες Σταυρούπολης

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 7:00 –  15:00

Τηλ. επικοινωνίας : 2310 659889

Email: kifi@irispm.gr

Μια ακόμη υπάρχουσα δομή στον άξονα δράσης της κοινωνικής μέριμνας είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) που λειτουργεί η επιχείρηση από αρχές του 2012 έως και σήμερα. Το ΚΗΦΗ βρίσκεται στη διεύθυνση Γιάννη Ρίτσου 4, στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης με δυναμικότητα φιλοξενίας 50 ατόμων.

Οι σκοποί του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων (δηλαδή των συγγενικών προσώπων που είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα των ηλικιωμένων), η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Το κέντρο παρέχει νοσηλευτικές – ιατρικές υπηρεσίες, σίτιση, δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες αναψυχής και προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνική υποστήριξη, ανάπαυση καθώς και μεταφορά από και προς τον χώρο της δομής.

Με την απόφαση 6307 / 21-09-2016 και τον Κωδικό ΟΠΣ 5002134  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζει η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΙΡΙΣ» στο Δήμο Παύλου Μελά για ένα έτος (από την 1/7/2016 μέχρι και τις 30/6/2017).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης για το έτος 2016-2017 ανέρχεται σε 186.892,68 €

Με την με αρ. πρωτ. 17/οικ. 411/ΕΥΣΕΚΤ/15-06-2017 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και την με αρ. πρωτ. 3292/20-06-2017 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνεται η χρονική παράταση των πράξεων «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ» για δύο (2) ακόμη επιπλέον έτη (από την 01/07/2017 έως και τις 30/06/2019).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης για τα έτη 2017-2019 ανέρχεται σε 326.334,02€.

  • Χάρτης

Κατεβάστε την ΑΠΟΦΑΣΗ

Κατεβάστε την ΑΦΙΣΑ

Το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Παύλου Μελά υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

espa

ee

PKM_ETAIRIKI