Τα Δημοτικά Ωδεία Πολίχνης-Σταυρούπολης μετά από την ανακοίνωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. επαναλειτουργούν από 17/5/2021 εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου όσον αφορά τον Covid-19.

Τα παραπάνω αφορούν μόνο τα ατομικά μαθήματα, ενώ τα ομαδικά συνεχίζουν διαδικτυακά.